Werkwijze

Stichting Wateropleidingen beheert en onderhoudt de examens in opdracht van de Stichting KIAD.

De certificatieschema’s zijn hierin leidend.

 

Examenkandidaten melden zich - of via hun organisatie - aan bij Stichting Wateropleidingen. De Stichting controleert of de kandidaat voldoet aan de gestelde opleidingseisen. Kandidaten worden in overleg ingepland voor de theorie- en praktijkexamens. Na het behalen van zowel theorie als praktijk geeft de Stichting Wateropleidingen het KIAD-certificaat uit.

 

Er zijn praktijkexamenlocaties in Eindhoven, Lelystad, Heerjansdam, Heerhugowaard en Hattem. Stichting Wateropleidingen controleert en contracteert de praktijkexamenlocaties.