U bezoekt de Atlas voor opleiden en certificeren in de ondergrondse infratechniek

Om iedereen beter de weg te laten vinden in de complexe wereld van opleiden en certificeren heeft de Commissie Mens van de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer deze Atlas in het leven geroepen. De Commissie Mens behartigt de belangen van de lidbedrijven van de Vakgroep op vele mensgerelateerde thema's. Een belangrijk onderwerp hierin is opleiden en certificeren.

Met deze Atlas verwachten wij u meer informatie te geven over 6 onderwerpen: vakopleidingen, kwalifcatiedossiers en keuzedelen, persoonscertificering, branche-erkende opleidingen, boor- en bemalingsopleidingen en betrokken organisaties in de opleidings- en certificeringsbranche, via aanklikbare kaartjes.

Wanneer u op een kaartje op 'meer informatie' klikt, draait het kaartje naar een korte uitleg over het onderwerp. Wanneer u daar weer op 'meer informatie' klikt, komt u terecht op een tekstpagina met achtergrondinformatie. Op deze pagina vindt u ook verdiepingskaartjes.

Met de button 'stap terug' gaat u weer een stap terug.


Op elk kaartje staat een cijfer; dit cijfer geeft aan hoeveel verdiepingskaartjes er onder het betreffende themakaartje staan.

Onder de diverse onderwerpen wordt u regelmatig doorgeleid naar de website van een organisatie waar u nog meer informatie kunt vinden.

 

Heeft u feedback op de Atlas, stuur dit dan naar info@ondergrondsenetwerkenengrondwaterbeheer.nl, dan kijken wij wat we kunnen toevoegen of verbeteren.

Wij wensen u veel plezier met deze Atlas!

Commissie Mens
Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
December 2018

Vakopleidingen 3
Meer informatie
Vakopleidingen 3
Om te mogen en kunnen werken in de openbare energie-, warmte en drinkwaternetten zijn specifieke beroepsopleidingen en vakdiploma’s vereist.
Kwalificatiedossiers en keuzedelen 2
Meer informatie
Kwalificatiedossiers en keuzedelen 2
In Nederland werkt het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) met een kwalificatiestructuur. De eisen waaraan een mbo-leerling moet voldoen om zijn diploma te behalen, zijn beschreven in een kwalificatiedossier. Een kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel, profieldeel en keuzedelen.
Persoonscertificering 5
Meer informatie
Persoonscertificering 5
De ondergrondse infratechniek kent diverse certificeringen op basis van Veiligheid. Zoals de BEI voor Elektra, de VIAG voor Gas, de VEWA voor Warmte en KIAD voor Drinkwater.
Branche erkende opleidingen 3
Meer informatie
Branche erkende opleidingen 3
De ondergrondse infratechniek kent diverse door de branche ontwikkelde en erkende opleidingen voor de kabel- en leidingbranche.
Opleidingen boor- en bemalingsbranche 3
Meer informatie
Opleidingen boor- en bemalingsbranche 3
De grondwaterbeheerbranche kent diverse door de branche ontwikkelde en erkende opleidingen voor bronbemalings- en grondboorbedrijven.
Diverse betrokken organisaties 7
Meer informatie
Diverse betrokken organisaties 7
In de ondergrondse infratechniek branche zijn diverse organisaties betrokken bij opleiden en certificeren in de branche, de meest relevante zijn in dit overzicht opgenomen.