Geschiedenis

De Stichting Kwaliteit Instructie Drinkwater is opgericht in 2018.

Op initiatief van Brabant Water werd in 2014 een bijeenkomst georganiseerd om de andere belangstellende drinkwaterbedrijven te informeren over de door hen sinds een aantal jaren ingevoerde KIAD. De Vakgroep was ook aanwezig bij deze bijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst is besloten een startnotitie op te stellen over de beoogde landelijk uniforme KIAD. Met uitzondering van Evides hebben alle drinkwaterbedrijven zich aangesloten bij het ontwikkelproces van de KIAD. De aannemerij wilde graag invloed hebben op dit proces; de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer besloot zich aan te sluiten bij het initiatief. Een stuurgroep heeft de handschoen opgepakt,  hierin was ook de Vakgroep vertegenwoordigd.

Deze vertegenwoordigers hebben verantwoording afgelegd aan de werkgroep VIAG BEI VEWA KIAD van de Vakgroep. Een werkgroep ‘Inhoud’ en ‘Organisatie’ heeft zich gebogen over de diverse mogelijkheden om een persoonscertificering voor watermonteurs in te richten.

Naar aanleiding van de uitkomsten van deze werkgroepen zijn keuzes gemaakt voor het vervolgproces en de definitieve inrichting.

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van aannemers en drinkwaterbedrijven stelde een lijst op van onderwerpen, gedestilleerd uit de 5 opleidingen die als vooropleidingseis voor de KIAD gelden.

Hierin zijn de volgende keuzes gemaakt: Welke zaken zijn nuttig en noodzakelijk om 1 keer in de vier jaar te toetsen? Welke zaken zijn gelijk voor zowel aannemers als drinkwaterbedrijven, ongeacht regio of drinkwaterbedrijf.

De stuurgroep heeft gekozen voor de Stichting Wateropleidingen als uitvoerder van de KIAD examens. Onder leiding van deze Stichting heeft een constructiegroep, bestaande uit vertegenwoordigers van aannemers (4 p) en drinkwaterbedrijven (6 p), examenvragen gemaakt die passen binnen de gestelde randvoorwaarden.

Certificatieschema’s zijn opgezet en gevalideerd door het ingestelde College van Deskundigen.

 

Er kan sinds februari 2018 geëxamineerd worden voor KIAD examens. Het aantal beschikbare praktijkexamenlocaties is nog in ontwikkeling.