Kwalificatiedossiers en keuzedelen

Kwalificatiedossiers 3
Meer informatie
Kwalificatiedossiers 3
In Nederland werkt het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) met een kwalificatiestructuur. De eisen waaraan een mbo-leerling moet voldoen om zijn diploma te behalen, zijn beschreven in een kwalificatiedossier. Binnen zo’n kwalificatiedossier zijn één of meer kwalificaties (uitstroomrichtingen) opgenomen. Iedere kwalificatie leidt via een opleiding tot een diploma.
Keuzedelen 3
Meer informatie
Keuzedelen 3
Een mbo-opleiding bestaat sinds 1 augustus 2016 uit een basisdeel (tijdbesteding minimaal 50%), profieldelen (maximaal 35%) en keuzedelen (15%). Het basis- en profieldeel zijn vastgelegd in een kwalificatiedossier.