Werkwijze

De uitvoering van de door de Raad van Belanghebbenden vastgestelde certificatieschema’s wordt

verricht door certificatie-instellingen waarmee Stipel een overeenkomst heeft afgesloten en - voor

zover het certificatieschema’s betreft waarvoor accreditatie mogelijk is - die daartoe zijn

geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) op basis van de norm NEN-EN-ISO/IEC 17024.

De certificatie-instelling kan met een, onafhankelijk van een opleidingsinstituut opererende,

exameninstelling een overeenkomst sluiten waarin geregeld is, dat de exameninstelling namens de

certificatie-instelling wordt belast met het afnemen van de theorie- en praktijktoets en het maken van een voorlopige beoordeling van de resultaten van de praktijktoets.

 

De certificatie-instelling certificeert personen die voldoen aan de certificatiecriteria en die een

overeenkomst daartoe sluiten met de certificatie-instelling. De certificatiecriteria zijn vastgelegd in certificatieschema’s, die zijn terug te vinden op de website van Stipel.

 

De exameninstelling dient de procedures vast te leggen in een examenprocedure en de certificatie-instelling dient de procedures vast te leggen in een certificatieprocedure.

Voor deelname aan Stipel BEI en VIAG examens kunt u terecht bij een exameninstelling.

 

Vertegenwoordiging Vakgroep

De Vakgroep is vertegenwoordigd met posities in het Bestuur, de Raad van Belanghebbenden, het CvD PCE, de examencommissie en de werkgroepen Gas en Elektra.

Meer informatie