VIAG en BEI

Deze regelgeving is vastgelegd in:

  • de BEI voor elektriciteitsnetwerken en
  • de VIAG voor aardgas netwerken

beiviag.nl

De regelgeving bestaat uit een veiligheidsinstructie en diverse bijlagen waarin onder andere de aanwijzingenstructuur en de veiligheidswerkinstructies zijn uitgewerkt. Om werkzaamheden in de netwerken van de netbeheerders te mogen verrichten, moet door de werkgever een aanwijzing voor een bepaald bevoegdheidsniveau worden verstrekt. Zonder aanwijzing mag niet worden gewerkt. Een aanwijzing wordt gegeven door de directie van het bedrijf of door de personen die daarvoor opdracht van die directie hebben gekregen. Een aanwijzing is dus een competentieverklaring van de werkgever. Deze zorgt dat werkverantwoordelijken (WV-ers) beoordelen in hoeverre individuele medewerkers geacht mogen worden bepaalde werkzaamheden wel/niet uit te voeren. Het behaalde veiligheidsopleidingsniveau is daarbij de basis, maar ook ervaring/aangetoonde praktijkkennis spelen een rol. Naast de aanwijzing wordt een ‘raamopdracht’ afgegeven waarin op activiteitenniveau staat, wat wel/niet mag worden uitgevoerd.

 

IV (Installatieverantwoordelijke)

OIV (operationeel installatieverantwoordelijke)

WV (werkverantwoordelijke)

BD (bedieningsdeskundige)

AVP (allround vakbekwaam persoon)

VP (vakbekwaam persoon)

VOP (voldoende onderricht persoon)

THP (toegang hebbend persoon)

 

Voor het verkrijgen van een aanwijzing zijn in ieder geval een persoonscertificaat en algemeen ARBO gerelateerde certificaten (zoals VCA) en voldoende ervaring nodig (zie www.beiviag.nl voor de geldende opleidingseisen). De werkgever (directie) beoordeelt:

  • welke aanwijzing iemand nodig heeft;
  • of iemand voldoet aan de bij die aanwijzing behorende ervaringseisen;
  • of iemand op verantwoorde wijze invulling kan geven aan die aanwijzing;
  • of iemand voldoende is opgeleid voor het optreden bij incidenten;

De WV-er is vaak een uitvoerder, soms ook een specifiek vrijgesteld iemand, die ook een aanwijzing moet hebben. Het Stipel certificaat is een persoonscertificaat wat een bewijs is van jouw veiligheidstechnische bekwaamheid.