Geschiedenis

In 1998 is de Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek (STIPEL) opgericht die door een Centraal College van Deskundigen Elektrotechniek een certificatieregeling, op vrijwillige basis, ten behoeve van bekwaamheid van personen in de elektrotechniek heeft laten ontwikkelen.

 

In 2008 is de bij de energiebedrijven ontwikkelde Persoonscertificering Energiebedrijven (PCE) bij de

Stichting ondergerbacht. De organisatie van STIPEL is hierop aangepast en statutair is daarom de naam van de stichting gewijzigd in “Stichting Persoonscertificatie Energietechniek”.

De stichting is een initiatief vanuit het bedrijfsleven, met vertegenwoordigers uit verschillende richtingen: werkgevers, werknemers, certificaathouders, certificerende instellingen en opleidingsinstituten.

Zoals vastgelegd in het Handboek van STIPEL kent de organisatie een Raad van Belanghebbenden, die de certificatieschema’s en bijbehorende certificatieprocedures beheert; daarnaast zijn er meerdere Colleges van Deskundigen mogelijk, die op initiatief van een bepaalde sector of branche en op voordracht van de Raad van Belanghebbenden door het bestuur van STIPEL kunnen worden aangesteld. Deze Colleges van Deskundigen ontwikkelen en onderhouden certificatieschema’s voor bepaalde bekwaamheidsprofielen van personen die werkzaam zijn in de energietechniek.

 

Ten behoeve van de energiebedrijven (in casu de netbeheerders) is in 2008 een College van Deskundigen opgericht onder de naam College van Deskundigen Persoonscertificering Energiebedrijven, afgekort CvD-PCE.

Dit CvD-PCE opereert binnen de Stichting STIPEL en houdt zich bezig met de certificatieschema’s voor de medewerkers van de energiebedrijven en de voor die energiebedrijven werkende aannemingsbedrijven.

Meer informatie