Stipel

De Stichting Persoonscertificatie Energietechniek is een organisatie die zich bezighoudt met eenduidig examinering en certificering in de elektro- en gastechniek. Dit schept duidelijkheid in wat technici moeten kennen en kunnen om veilig te werken aan elektrische- en gasinstallaties.

De in het kader van STIPEL verleende persoonscertificaten betreffen de volgende (sub)domeinen:

  • Industrie/utiliteit hoogspanning en laagspanning
  • Energie laagspanning BEI-BLS
  • Energie midden- en hoogspanning BEI-BHS
  • Energie gas VIAG

In de ondergrondse infratechniek geldt alleen de BEI en de VIAG, dus in deze Atlas vindt u alleen  informatie terug die gerelateerd is aan de BEI en VIAG.

 

www.stipel.nl

Organisatie
Meer informatie
Organisatie
De organisatie van Stipel bestaat uit het Bestuur, de Raad van Belanghebbenden, het College van Deskundigen en de werkgroepen E en G die de examenvragen onderhouden.
Geschiedenis
Meer informatie
Geschiedenis
In 1998 is de Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek (STIPEL) opgericht die door een Centraal College van Deskundigen Elektrotechniek een certificatieregeling, op vrijwillige basis, ten behoeve van bekwaamheid van personen in de elektrotechniek heeft laten ontwikkelen.
Werkwijze
Meer informatie
Werkwijze
De uitvoering van de door de Raad van Belanghebbenden vastgestelde certificatieschema’s wordt verricht door certificatie instellingen, de examens worden uitgevoerd door exameninstellingen.
VIAG en BEI
Meer informatie
VIAG en BEI
Deze regelgeving is vastgelegd in:
- de BEI voor elektriciteitsnetwerken en
- de VIAG voor aardgas netwerken