Organisatie

De Stichting KIAD kent een bestuur en een college van deskundigen. Beide zijn namens de Vakgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse drinkwaterbedrijven en aannemende bedrijven.