Werkwijze

Scholen en leerbedrijven werken met praktijkwerkplaatsen waar studenten praktijkervaring op kunnen doen voor één of meerdere opleidingen binnen het kwalificatiedossier Infratechniek. Om te garanderen dat de praktijkwerkplaatsen waarmee wordt gewerkt in het opleiden van de monteurs voldoen aan de eisen in het kwalificatiedossier, werkt Stichting BLEI met erkende praktijkwerkplaatsen. Een erkende praktijkwerkplaats wil zeggen dat in die praktijkwerkplaats voor de discipline gas, water, warmte, laagspanning of middenspanning alles aanwezig is wat nodig is de vereiste praktijkvaardigheden uit het kwalificatiedossier in een gesimuleerde omgeving te kunnen leren en oefenen. Op de website staan de voorwaarden waaraan een praktijkwerkplaats moet voldoen. Een commissie van Stichting BLEI legt een erkenningsbezoek af. Op de website staan de reeds erkende praktijkwerkplaatsen vermeld.

www.stichtingblei.nl