Organisatie

Het bestuur van Stichting BLEI wordt gevormd door de oorspronkelijke financiers, de Vakgroep ONG, GOA Leidingtechniek, O&O fonds Energiebedrijven, O&O fonds waterbedrijven en Enexis. Sinds 2018 is ook Uneto VNI aangesloten en tevens opgenomen in het bestuur. Een stuurgroep bestaande uit een aantal partner-ROC’s adviseert Stichting BLEI.

 

www.stichtingblei.nl

De Vakgroep is vertegenwoordigd met posities in het bestuur en de werkgroepen GWW+LS/MS.