Leermiddelen

Onder de verantwoordelijkheid van Stichting BLEI zijn leermiddelen ontwikkeld met de inzet van vertegenwoordigers vanuit aannemerij, netbeheerders en ROC’s. In werkgroepen is op basis van het kwalificatiedossier, en gewenste inhoud vanuit betrokken partijen de inhoud samengesteld. Hiermee wordt de optimale aansluiting van de theorie op de praktijk nagestreefd.

De inhoudelijk samengestelde leermiddelen zijn door Tinqwise naar een aantrekkelijke op de doelgroep afgestemde digitale e-learningmodules omgezet.

De werkgroepen onderhouden de opgestelde leermiddelen. Er zijn leermiddelen voor alle kwalificaties in de ondergrondse infratechniek, én voor alle vakspecifieke keuzedelen.

Leerlingen worden met deze leermiddelen alle benodigde kennis en kunde aangeboden welke nodig zijn om in deze branche werkzaam te kunnen zijn. Leermiddelen zijn gericht op de ondergrondse infrabranche. Daarmee kan men zowel aan het werk bij de netbeheerder als bij de aannemer en  via keuzedelen kan men zich nader specialiseren.