Geschiedenis

Naar aanleiding van het plan “focus op Vakmanschap” in 2012 van de minister van onderwijs, ging de kwalificatiestructuur destijds op de schop. Alle kwalifcatiedossiers werden in een nieuw format gegoten. De herziene kwalifcatiedossiers Infratechniek en Infratechniek Kader zijn door aannemerij, netbeheerders en ROC’s in de periode 2012 -2014 opgesteld onder de verantwoordelijkheid van kenniscentra Kenteq en Fundeon. Na 1 augustus 2015 is deze wettelijke taak overgedragen aan SBB. Na de samenwerking tijdens de realisatie van de door alle partijen gedragen kwalificatiedossiers is geconcludeerd dat de versnippering in opleidingen onze branche niet ten goede kwam. Herkenbare erkende diploma’s waarbij duidelijk is wat leerlingen hebben geleerd, kennen en kunnen, werd door alle partijen belangrijk geacht. Gezamenlijk is besloten het beschikbare bestaande lesmateriaal en de leermiddelen bij elkaar te voegen en met elkaar nieuwe leermiddelen te ontwikkelen die door de hele branche gebruikt kunnen worden. De eigenaren van bestaand lesmateriaal (de Vakgroep ONG, GOA Leidingtechniek, O&O fonds Energiebedrijven, O&O fonds waterbedrijven en Enexis) hebben met elkaar de Stichting BLEI (branchesamenwerking leermiddelen en examenproducten) opgericht. Er zijn ROC’s geselecteerd die al jaren structureel actief zijn met één of meer opleidingen binnen het kwalificatiedossier Infratechniek. Tevens werken zij constructief en tot wederzijdse tevredenheid samen met het bedrijfsleven. Zij zijn benoemd tot partner-ROC’s van BLEI.

Gaandeweg het ontwikkeltraject is tevens besloten het examenproces te uniformeren, daarvoor is samenwerking gezocht met Examenservice MEI (doorklik naar 6.4 ESMEI). ESMEI maakt, met de inbreng van de aannemerij, netbeheerders en ROC’s in werkgroepen, de bijbehorende examenproducten. Alle partner-ROC’s van BLEI zijn aangesloten bij ESMEI en maken gebruik van deze examenproducten.