Werkwijze Marktsegment Infra

De sectorkamer TGO kent 8 marktsegmenten, waarvan 4 over de gebouwde omgeving gaan: Infra, Burger- en utiliteitsbouw, Gespecialiseerde aanneming en Afbouw en onderhoud.

 

In het marktsegment Infra worden onder andere de kwalificatiedossiers van Infratechniek behandeld en keuzedelen die hiervoor ontwikkeld of hieraan gekoppeld worden.

In het marktsegment Infra is de ondergrondse infra goed vertegenwoordigd.

 

Vertegenwoordiging Vakgroep

Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving