Geschiedenis

In de jaren 80 was er een crisis die aanleiding heeft gegeven om als branche gezamenlijk te kijken naar de toekomst van opleiden voor de kabel- en leidingbranche. Door het oprichten van een samenwerkingsverband (SPG: Stichting samenwerkingsverband Praktijkopleidingen GWW) in 1985 is de eerste start gemaakt naar wat nu SPG Kabel- en Leidingtechniek is. Deze SPG-en zijn allen verbonden aan de Bouw-cao. In de jaren erop volgend werden nog diverse initiatieven opgepikt en werden her en der in het land soortgelijke stichtingen in het leven geroepen. In 1995 hebben de toenmalige bedrijven besloten de krachten te bundelen en de stichting meer structuur te geven. De oprichting van GOA Leidingtechniek ( Stichting Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteiten Leidingtechniek) was een feit. GOA Leidingtechniek werd vanuit de diverse SPG-en bestuurd. Begin 2000 werd steeds duidelijker dat de diverse bedrijven hun personeel niet meer onderbrachten in de Bouw-cao maar in de cao voor de Kleinmetaal. In 2011 heeft dit geresulteerd in het oprichten van het SPG Infratechniek Nederland die zich specifiek richt op medewerkers in de Kleinmetaal. Dit SPG heeft een landelijke dekking. Door deze ontwikkeling is door de diverse besturen besloten om alle separate BOUW-SPG te fuseren tot één SPG voor de Bouw-cao. In 2013 is uit deze fusie het SPG Kabel en Leidingtechniek ontstaan.