GOA Leidingtechniek

GOA Leidingtechniek is een samenwerkingsverband van deelnemende aannemers, waarbinnen leerlingen worden opgeleid tot monteur of technicus in de ondergrondse infratechniek. Leerlingen zijn in dienst bij GOA Leidingtechniek, of bij het leerbedrijf. GOA Leidingtechniek heeft door Stichting BLEI erkende praktijkwerkplaatsen op 5 plaatsen in Nederland. Verschillende partner-ROC’s zorgen voor de theoretische opleiding. GOA Leidingtechniek werkt nauw samen met coördinator, leerbedrijf en ROC om de leerling naar een beginnend beroepsbeoefenaar met een erkend MBO diploma te begeleiden.

Organisatie
Meer informatie
Organisatie
GOA Leidingtechniek voert de coördinatie over twee landelijke samenwerkingsverbanden (SPG-en), één op basis van de CAO Bouwnijverheid (Bouw CAO) SPG Kabel en Leidingtechniek en één op basis van de CAO Metaal en Techniek (CAO Kleinmetaal) SPG Infratechniek Nederland.
Geschiedenis
Meer informatie
Geschiedenis
In de jaren 80 was er een crisis die aanleiding heeft gegeven om als branche gezamenlijk te kijken naar de toekomst van opleiden voor de kabel- en leidingbranche.
Werkwijze
Meer informatie
Werkwijze
GOA werft en selecteert (aankomende) leerlingen en stelt deze voor aan een leerbedrijf, of werft op verzoek van een leerbedrijf. GOA zorgt voor de opleiding en begeleiding van de leerling tot het behalen van het gewenste mbo-diploma.
Opleiden
Meer informatie
Opleiden
GOA Leidingtechniek leidt aankomende monteurs en technici op binnen de kwalificaties van de kwalifcatiedossiers Infratechniek en Infratechniek Kader.