Examenservice MEI

De Stichting Examenservice MEI biedt - als samenwerkingsverband van, voor en door scholen en branches - scholen en bedrijven in de sectoren Metaal, Elektrotechniek, Installatietechniek en Infratechniek producten voor het kwalificerend beoordelen en examineren van studenten.

ESMEI maakt examenproducten in nauwe samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven.

BLEI werkt samen met Stichting ESMEI (Examenservice MEI) aan een uniform examenproces voor de opleidingen in het kwalificatiedossier Infratechniek.

Organisatie
Meer informatie
Organisatie
Examenservice MEI (stichting examenservice metaal, elektrotechniek en installatietechniek) is een gecertificeerde leverancier van examenproducten.
Geschiedenis
Meer informatie
Geschiedenis
Stichting ESMEI is opgericht in 2012 met als doel een dekkend aanbod aan examens in de Metaal-, Elektrotechniek- en Installatietechniekbranche wat gebruikt wordt door alle ROC’s die opleidingen in deze branches aanbieden. Via een samenwerkingsnetwerk van betrokken ROC’s en bedrijfsleven worden examenproducten ontwikkeld en gevalideerd.
Werkwijze
Meer informatie
Werkwijze
Binnen ESMEI werken ROC’s en het bedrijfsleven samen om goede examenproducten die passen bij de branche, het kwalificatiedossier en voldoen aan de eisen van de onderwijsinspectie te realiseren.