Werkwijze

Kabel- en buizenlegbedrijven kunnen zich als bedrijf laten certificeren. CKB is dus een bedrijfscertificering en geen persoonscertificering. Om te voldoen aan de gestelde eisen, moeten in het bedrijf en aan elk project dat onder de CKB eisen valt wel mensen werken die voldoen aan de gestelde opleidingseisen per functie.

 

Certificatie vindt pas plaats als een bedrijf:

  • voldoet aan de algemene eisen aan kabelleg- en buizenlegbedrijven uit de CKB,
  • voldoet aan de specifieke proces-eisen waarvoor certificatie is aangevraagd,
  • beschikt over een ISO 9001-certificaat en
  • beschikt over een VCA-certificaat

 

Hoe een bedrijf gecertificeerd kan worden en hoe kan worden voldaan aan de regeling vindt men terug in:

CKB documenten