Organisatie

De Stichting bestaat uit een Bestuur, een Centraal College van Deskundigen, het Harmonisatie-overleg, de Projectgroep opleidingen en het secretariaat. De Stichting werkt volgens procedures die zijn vastgelegd in het Procedurehandboek. Aan de CKB-regeling nemen veel opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen deel uit de kabelleg- en buizenlegbranche. Het bestuur van de Stichting CKB en het College van Deskundigen worden door deze partijen gevormd.

CKB organisatie