Opleidingseisen

Binnen de CKB-regeling wordt per scope/proces een veelvoud aan functies onderscheiden (Losse bijlage 3, Functie-eisen) Deze functies hebben met elkaar gemeen omdat ze allemaal  het uitvoerende deel van de aannemersbedrijven betreffen. Voor alle functies zijn deskundigheidseisen opgesteld, die in de regeling nader zijn uitgewerkt.

Om aantoonbaar aan de gestelde deskundigheids- en vaardigheidseisen te voldoen, volgt men opleidingen en cursussen die je opleiden tot een voldoende niveau voor een bepaalde functie. Bedrijven en opleidingsinstituten kunnen zelf opleidingen voordragen. Hiervoor geldt de procedure voor het aanmelden van een niet in de regeling genoemde opleiding (Losse bijlage 4, Procedure toelating opleiding).

De Projectgroep Opleidingen stelt vast welke cursussen en/of opleidingen tot voldoende niveau en kennis voor het uitoefenen van een bepaalde CKB-gerelateerde functie opleiden en of eventuele vrijstellingen worden verleend. De Projectgroep Opleidingen werkt hierbij volgens het door het CCvD opgestelde reglement en Procedure IX uit het Procedurehandboek. De projectgroep opleidingen beheert en onderhoud het “Overzicht toegelaten opleidingen”.

De projectgroep opleidingen beoordeelt de ingediende verzoeken tot leeftijds-, persoonlijke of collectieve dispensatie.

 

Wanneer een functionaris niet voldoet aan de in de CKB-Regeling vereiste opleidingseisen in het “Overzicht Toegelaten Opleidingen” (zie bijlage), dan zijn er 4 mogelijkheden.

  1. Toelating opleiding: het opleidingsinstituut waar een alternatieve opleiding is gevolgd, dient een aanvraag in om de betreffende cursus/opleiding toe te laten voegen aan het Overzicht Toegelaten Opleidingen. Voorwaarde: de opleiding staat open voor (functionarissen van) alle certificaathouders.
  2. Collectieve vrijstelling: het bedrijf waar een alternatieve interne opleiding is gevolgd, dient een aanvraag in voor Collectieve vrijstelling van functionarissen die de betreffende cursus/opleiding hebben gevolgd.
  3. Persoonlijke of Leeftijdsdispensatie: functionarissen kunnen op grond van een alternatieve opleiding of leeftijd op individuele basis vrijstelling van een toegelaten opleiding of cursus aanvragen.
  4. Opleiding: de functionaris volgt alsnog een van de vereiste opleidingen In de procedure “losse bijlage 4 procedure voor het aanmelden van een niet in de regeling genoemde opleiding en het aanvragen van vrijstellingen” is terug te vinden hoe een dergelijke aanvraag kan worden ingediend.

 

Vertegenwoordiging Vakgroep

De Vakgroep is vertegenwoordigd met posities in het CKB-bestuur en de projectgroep opleidingen. 

 

Het Overzicht toegelaten opleidingen is terug te vinden via:

CKB documenten