Geschiedenis

Midden jaren ’90 hebben de volgende partijen de Stichting CKB opgericht, en de CKB regeling opgesteld.

De deelnemers zijn:

  • Ministerie van Defensie Verantwoordelijk voor een veilig, ondernemend en welvarend Nederland
  • Ministerie van Infrastructuur & Milieu; Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt het nationale netwerk van wegen en vaarwegen
  • KPN Leverancier van Telecommunicatie- en IT-diensten in Nederland
  • Prorail Verantwoordelijk voor aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid van het Nederlandse spoorwegnet
  • Netbeheer Nederland Brancheorganisatie van elektriciteit- en gasnetbedrijven
  • Energie-Nederland Belangenbehartiger van vrijwel alle energiebedrijven in Nederland
  • VEWIN: Vereniging van Waterleidingbedrijven in Nederland
  • Bouwend Nederland: Vereniging voor bouw- en infrabedrijven, Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
  • Uneto VNI: Ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel

 

De regeling is in gezamenlijkheid opgesteld en bijgehouden door opdrachtgevers én opdrachtnemers, verenigd in het College van Deskundigen. Hierdoor zijn de eisen in de regeling up-to-date en adequaat toegespitst op de technische ontwikkelingen en marktverhoudingen binnen de sector. De regeling is sinds de oprichting een aantal keren geactualiseerd en herzien.