Diverse betrokken organisaties

Diverse betrokken organisaties

CKB Certificatieregeling Kabel en Buizenlegbedrijven 4
Meer informatie
CKB Certificatieregeling Kabel en Buizenlegbedrijven 4
De Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (Stichting CKB) is in 1998 opgericht door opdrachtgevers en aannemers in de kabel- en leidingenbranche met het doel de kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en arbeidsomstandigheden van de buizen- en kabellegbedrijven middels certificatie van beheerssystemen te bevorderen.
GOA Leidingtechniek 4
Meer informatie
GOA Leidingtechniek 4
GOA Leidingtechniek is een samenwerkingsverband van deelnemende aannemers, waarbinnen leerlingen worden opgeleid tot monteur of technicus in de ondergrondse infratechniek.
Stichting BLEI 4
Meer informatie
Stichting BLEI 4
Stichting BLEI is een landelijke samenwerkingsorganisatie voor leermiddelen en examenproducten in de ondergrondse infratechniek waarbij regionale partijen aangesloten zijn. Er is voor een landelijke aanpak gekozen om te kunnen voldoen aan de regionale opleidingsbehoefte.
Examenservice MEI 3
Meer informatie
Examenservice MEI 3
De Stichting Examenservice MEI biedt - als samenwerkingsverband van, voor en door scholen en branches - scholen en bedrijven in de sectoren Metaal, Elektrotechniek, Installatietechniek en Infratechniek producten voor het kwalificerend beoordelen en examineren van studenten.
SBB 3
Meer informatie
SBB 3
De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven SBB is sinds 1 januari 2012 actief. Deze landelijke stichting verbindt het georganiseerd bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs ten bate van het MBO onderwijs in Nederland.
www.s-bb.nl
Stipel 4
Meer informatie
Stipel 4
De Stichting Persoonscertificatie Energietechniek is een organisatie die zich bezighoudt met eenduidig examinering en certificering in de elektro- en gastechniek.
Stichting KIAD 4
Meer informatie
Stichting KIAD 4
De Stichting KIAD kent een Bestuur en een College van Deskundigen en een constructiegroep. Alle groepen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse drinkwaterbedrijven en aannemende bedrijven.

Meer informatie: www.kiad.nl